Bent u een echte christen? 

Standard

Bent u een echte christen? Voor niet-christenen, de onderstaande woorden zijn dwaasheid, klinkklare onzin, maar voor mij, een waar kind van God, zijn deze woorden zo kostbaar, ze raken me en ze resoneren diep in mijn hart. En dat geldt voor miljoenen anderen over de gehele wereld. Hoe staat het met u?
“18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.” (1Kor.1:18).

En dan gaat het verder:
“22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid.” (1Kor.1:22-24).

One thought on “Bent u een echte christen? 

  1. Maria Segers

    In Christus mag ik kracht ontvangen, want zelf ben ik dikwijls een zwakkeling…maar ik ervaar telkens weer zijn wonderbare liefde waar ik het zelf soms niet meer verwachtte, Hij komt mij dan tegemoet met andere mensen, die van Hem houden en Hij gebruikt ze dan weer op hun beurt, zelfs als ze zelf in nood zijn, om met de wijsheid en de kennis van Christus tot een bemoediging en troost te zijn! In Christus ontvangen we een hoop, die niet te beschrijven valt, en ook wijsheid die ons verstand te boven gaat…maar als wedergeboren christen mag ik smaken en proeven dat de Heer goed is en vooral dichtbij komt tot mensen die “dicht bij Hem willen zijn”! Ik ben een echte christen, want dat getuigt Zijn Geest ook in mij! Hij heeft mij uit de duisternis met koorden van liefde getrokken uit de duisternis, Amen, Halleluia, Prijs de Heer!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.