OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.91

Standard

Nr.90 eindigde met: “Toen stond er iemand van voren die begon te spreken over revolutie. Haar man fluisterde, “Hier zitten we niet goed, die kerel is een communist……!” (Zie richardandmarina.net).

Marianne keek haar man, die haar door al de moeilijkheden heen trouw gebleven was, aan en zei, “Ik zou toch graag willen horen wat hij te zeggen heeft.” Hij stemde daar mee in en ze bleven. De spreker zei dat hij eerst nog even wilde terugkomen op de film die we juist gezien hadden. Hij vertelde dat één van de belangrijkste dingen die een piloot moet leren is “blind vliegen”, wat inhoudt dat hij niet op zijn gevoel mag afgaan maar op het instrumentenbord voor hem. Als piloten in de mist of wolken vliegen verliezen ze na enige tijd volledig het gevoel van hoe ze vliegen. De ene piloot zal zeggen dat ze aan het stijgen zijn, terwijl de andere precies het tegenovergestelde zal beweren. De spreker vergeleek dit met ons mensen die in zekere zin ook in de mist vliegen en het gevoel van richting kwijt zijn. De ene mens zegt dat er een God is, terwijl een ander dat tegenspreekt. De een zal zeggen dat er leven na de dood is, terwijl een ander zal beweren dat de dood het eind is. Naar wie moeten we luisteren, er zijn zoveel verschillende meningen? Maar God heeft ons een instrumentenbord, de Bijbel, gegeven en daar moeten we op afgaan.

Toen schakelde de spreker, ik Richard, over op het onderwerp revolutie. Ik wist dat er verschillende jonge mensen met communistische ideeën aanwezig waren. Ik zei tegen hen dat ik over een woord wilde spreken dat voor hen misschien wel het belangrijkste woord in het woordenboek was, namelijk “Revolutie.” Er werd heftig ja geknikt. Ik zei dat ik het woord had opgezocht en twee heel goede definities had gevonden. De eerste was, “Revolutie, een totale omwenteling.” Opnieuw hevig geknik. Het tweede, “Revolutie is de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe.” Ik kon merken dat velen dit echt toejuichten en vervolgde met, “Ik ben het volledig met jullie eens; wat we nodig hebben is een totale omwenteling en de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe. Er is maar één ding waarin we verschillen………! (Ga naar Overpeinzingen).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.