OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.82

Standard

Nr.81 eindigde met: “De derde verassing, of moet ik zeggen schok die ze kregen was wanneer ik hen enkele passages in de Hebreeën brief toonde……….!” (Zie richardandmarina.net).

 Het is fantastisch om een kamer vol mensen te hebben, soms 15, 25, 40 of zelfs 70, die klaar zitten om naar Gods woord te luisteren dat volledig nieuw is voor hen. En het was voor hen nogal een openbaring te horen dat eeuwig leven een gave van God is, ontvangen door geloof zonder enige werken van ons. En daarbij, dat we daar zeker van kunnen zijn. Ze waren zo verbaasd mij te horen zeggen dat ik zeker was dat ik naar de hemel zou gaan als ik kwam te sterven. Wanneer ik hen het evangelie uitlegde, nam ik hen dikwijls mee naar Hebreeën 10:5, “Daarom zegt Hij (Jezus) bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij (God)  niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid.” En dan in vers 9, “En daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden.” Dit is één van de belangrijkste zinnen in het N.T.

 Wat wordt er bedoeld met “het eerste?” Dit: de O.T. tempel met haar altaar, haar offers, haar priesters en haar ceremoniën. Toen Jezus stierf aan het kruis werd het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd van boven naar beneden, waarmee God duidelijk maakte dat Hij had afgedaan met dit alles. En waarom? “om het tweede te laten gelden.” Wat is het tweede? Jezus’ eigen offer op het kruis, dat zo perfect en compleet was dat er nooit meer een offer gebracht hoeft te worden. Hij stierf “eens voor altijd.” De Katholieke Kerk bevindt zich nog steeds veel in het O.T. Het heeft een tempel: het kerkgebouw, een altaar, offers: de dagelijkse mis, priesters en ceremoniën. Voor God was “het eerste” afgelopen, maar de Joden aanvaardden dit niet en herstelden het voorhangsel en deden rustig voort. Dan komen die schokkende woorden in vers 11, “Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen.” Dit wordt gezegd van de Joodse priesters, maar mijn katholieke luisteraars dachten dat het om hun priesters ging. Wat nu……………? (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.