OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.12

Standard

Nr.11 eindigde met: “Ik kwam een zeker bedrag te kort. Wat moest ik doen? Mijn gebed was, “Heer, bent U er, bent U echt, kan ik echt op U vertrouwen? Het antwoord kwam op een totaal onverwachte wijze………!”

Ongeveer een week voordat we zouden vertrekken ging ik naar een samenkomst, één van de laatste. Na de samenkomst kwam een vrouw naar mij toe en gaf me een enveloppe en zei dat ze me dit moest geven. Ik had geen idee wie zij was en ook niet of dit van haar kwam of van iemand anders. Buiten in mijn auto opende ik de enveloppe en zag dat er geld in zat. Ik telde het, en niet te geloven, het was precies het bedrag dat ik nog nodig had! Ik viel bijna omver, hoe wist zij, of wie de schenker ook was, wat ik nog nodig had? Het was echt overdonderend, ongelooflijk! Nu, wanneer zoiets eenmaal gebeurd kan men spreken van toeval, maar als dit keer op keer gebeurd over meer dan 50 jaar, moet men tot de conclusie komen, God is er en Hij bestaat echt!

Nu, stel u voor, ik ben met mijn vrouw en drie dochters in 1971 naar Europa vertrokken zonder een salaris of vast inkomen. We hadden geen idee waar ons geld van zou komen. Onze thuisgemeente steunde ons tussen de 25 en 50% van wat we nodig hadden, maar waar ging de rest vandaan komen? Sommigen zullen zeggen dat het heel onverantwoord van mij was om dat te doen. Misschien, maar vergeet niet dat wij al 10 jaar zo geleefd hadden en dat de Heer keer op keer in onze noden voorzien had, en niet alleen financieel maar ook op ander gebied. Wij wisten dat Hij te vertrouwen was! We hebben nooit iemand om geld gevraagd, ook al hebben we zwakke momenten gehad, we zijn altijd naar Hem gegaan. En Hij heeft voorzien in onze noden en behoeften. Versta me niet verkeerd, ik veroordeel niemand die dit anders doet en die het nodig vind om een vast inkomen te hebben. Een ieder handelt volgens zijn geloof. Ik ben gewoon heel blij dat wij op deze manier ontdekt hebben dat God echt is, echt bestaat en gebed verhoort! Meer hierover later. (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.