PINKSTEREN. (Een paar dagen laat, maar toch nog steeds waar)

Standard

PINKSTEREN, God komt naar de aarde. De eerste keer dat Hij onder zijn volk in de tabernakel kwam wonen. De tweede keer dat Hij onder ons kwam wonen in een menselijk lichaam, en zoals Johannes zegt: “Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de eniggeboren Zoon van God.” De derde keer kwam Hij met Zijn Heilige Geest op de Pinksterdag, en Hij komt nog steeds om mannen en vrouwen over de hele wereld te bewonen. De vierde keer zal Hij komen na de grote verdrukking en zal Hij regeren met een ijzeren staf, zonde en zondaars oordelen. De vijfde keer zal Hij komen en met ons op de nieuwe aarde wonen, en Hij zal elke traan van onze ogen afwissen; er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch gehuil, noch pijn. Rev. 21. Hallelujah. Maar laten we niet vergeten dat de Heilige Geest niet alleen kwam om ons een goed gevoel te geven, maar om ons getuigen te maken van de verrezen Christus, en de hele wereld moet over Hem horen. Dus laten we ons overgeven aan de Heilige Geest en Hem toestaan ​​ons te gebruiken om zielen verlossing en God heerlijkheid te brengen. Voorwaartse christelijke soldaten. Mogen jullie allemaal een gezegend en inspirerend Pinksteren hebben.

SINCERE THANKS IN DUTCH

Standard

Oprecht en hartelijk BEDANKT aan allen die hebben gereageerd op mijn verzoek om gebed. Het was zo opbouwend om te zien hoeveel vrienden we hebben en bij ons staan. Bedankt voor alle goede en bemoedigende opmerkingen. We vertrouwen erop dat God ons erdoorheen helpt, of zoals de psalmist zegt: “Hij zal onze gids zijn, zelfs tot in de dood.” Nogmaals bedankt en God zij met je en zegen en bewaar je, totdat we elkaar aan Jezus ‘voeten ontmoeten, en wat een dag zal dat zijn. Hallelujah.

ASKING FOR PRAYER IN DUTCH

Standard

VRAAG OM GEBED. Vorige week zei ik dat Marina niet gezond is. Sommigen vragen zich af wat er met haar aan de hand is. Marina heeft de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, waarvoor geen genezing bestaat. AD verandert de hersenen en veroorzaakt ernstig geheugenverlies, verwarring en andere symptomen, zie Google. Marina wilde niet dat mensen dit wisten, omdat er een stigma heerst rond geestelijke gezondheid. Deze mentaliteit is echter aan het veranderen, godzijdank. Elk jaar heeft hier in Canada één op de vijf mensen psychische problemen en één op de drie ouder dan 65 jaar. Ik heb mijn lieve vrouw verteld dat net zoals sommigen hartproblemen hebben, anderen problemen hebben met hun hersenen. Dit is niet haar schuld. Ze is erg zwak en uitgeput en raakt ontmoedigd en depressief. Daarom vraag ik mijn vrienden om voor ons te bidden, voor kracht en vrede. We blijven ons verheugen in de Heer en hebben een fantastische toekomst, maar we hebben kracht nodig voor het laatste stuk van de weg. Dit is echt serieus, ik heb tijdens mijn leven en bediening met veel problemen te maken gehad, maar dit is het moeilijkste van allemaal, bid alstublieft. Dank aan degenen die hebben gebeden. God zegene jullie allemaal.