“Wie heeft de Kerk/Gemeente nu nog nodig?”

Standard

“Wie heeft de Kerk/Gemeente nu nog nodig?”

“Ik heb Jezus, ik heb de Kerk/Gemeente niet nodig.” Ik heb dit al heel wat malen gehoord en het doet me pijn. Jezus zegt in Matt.16, “Ik zal mijn Gemeente bouwen.” Veel mensen antwoorden op de vraag waarom Jezus naar de aarde kwam met, “om aan het kruis te sterven.” En dat is natuurlijk waar, maar waarom moest Hij op het kruis sterven? Om voor onze zonden te boeten, om ons te verlossen en om dan Zijn Gemeente te bouwen. Hij stierf, stond op uit de dood, keerde terug naar de hemel en zond de Heilige Geest op de dag van Pinksteren, met welk doel? Zijn Gemeente te bouwen! Het hele boek Handelingen gaat over de bouw van zijn Gemeente, het begin en de groei van de Gemeente en de gemeenten. Negen N.T. brieven zijn geschreven aan plaatselijke gemeenten, drie aan gemeentewerkers en de rest aan gemeenteleden, hoe kan men dan de gemeente missen of zeggen, “Ik heb de Gemeente niet nodig?”

De gemeente is één van Gods instrumenten om ons te vormen en ons te maken naar het beeld van Zijn Zoon. Hij brengt alle christenen, onvolmaakte en gebroken mensen, samen in de gemeente als ruwe diamanten die geslepen moeten worden. En dat gebeurd wanneer onze schouders langs elkaar wrijven. Maar wanneer men twee ruwe kanten langs elkaar wrijft, ontstaat er warmte, en soms kan het dan zo heet worden, dat de christen zegt, “ik ga niet meer naar de gemeente” en hij of zij blijft thuis, niet beseffende dat hij/zij het snoeingsprocess van God ontloopt, zo jammer!

Dus als u een echte wedergeboren christen bent, dan hoop ik dat u een actief lid zult zijn van een plaatselijke gemeente en dat u de woorden van Hebr.10:24-25 ter harte zult nemen, “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” En dat is zeker relevant in onze tijd nu.

Nog één ding, de Gemeente is de bruid van Christus. Hoe denkt u dat Jezus zich voelt wanneer wij ons afkeren van, en geen respect hebben voor Zijn bruid?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.