OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.8

Standard

Nr.7 eindigde met: “Ik had een volkomen nieuw en vreugdevol leven ontdekt, ongelooflijk! En toch was er iets vreemds, iets wat ik niet begreep………!” Ik had nu geproefd van de gemeenschap met andere christenen en begon daarom naar iedere samenkomst te gaan die ik vinden kon, 3 keer op zondag en ook door de week. Ik kon er maar niet genoeg van krijgen, ik had een zodanige geestelijke honger! Maar in de predikingen hoorde ik nogal dikwijls dat we onze zonden moeten belijden en de Heer Jezus vragen om in ons hart te komen. Dat zat me dwars, want ziet u, dat had ik niet gedaan daar buiten op het veld. Ik had mijn zonden niet beleden en Jezus niet gevraagd om in mijn hart te komen. Ik had mij gewoon aan God overgegeven en Hem gezegd dat Hij mij hebben kon. En daarom vroeg ik me af of ik wel echt christen was. Tegelijkertijd, mijn ervaring van God en de geweldige verandering in mijn leven waren zo echt en zo radicaal dat er maar één verklaring voor was, een drieletter woordje, GOD.! Maar nu begrijp ik het. Ziet u, alle zonde, of het nu liegen, stelen, overspel of wat dan ook is, is ongehoorzaamheid aan God, het is opstandigheid tegen God. Romeinen 5:10 zegt dat wij vijanden van God zijn; opstandelingen, ook al zien we onszelf niet zo. En wat daar in het veld gebeurd was, was dat een rebel, een opstandeling zich overgegeven had aan God. Dat is wat echte bekering inhoudt. Wij hebben onszelf god gemaakt, wij doen wat wij willen, “ik, mij mezelf” de heilige Drievuldigheid van de mens! Bekering betekent dat we onszelf en ons leven overgeven aan God. Ik ontmoet veel mensen die zeggen dat ze christen zijn, maar dat ze weinig van God ervaren in hun leven, en ik geloof dat het misschien is door een gebrek aan overgave. O ja, ze hebben de Heer Jezus aangenomen, maar ze leven nog steeds hun leven zoals ze zelf willen. Hoe is dat met u? Ik had afgedaan met mijn eigen leven te leiden en nu stond ik op het punt te ontdekken wat het betekent om de Heer mijn leven te laten leiden, opwindend, op zijn minst! Mijn eerste stappen van geloof en mijn eerste ervaring met een God die gebed verhoort en in mijn noden voorziet………..! (Ga naar Overpeinzingen)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.