THANK YOU

Standard

Yes, a very sincere and heartfelt thank you to all who sent me birthday wishes. I would like to write each one individually, but there are too many of you. We didn’t do much celebrating, as my dear Marina didn’t know it was my birthday, in spite of having told her several times. I personally celebrated four things, 1. That the Lord had brought me this far. 2. That I could spend the day with Marina even though she didn’t know why this day was special. 3. That so many friends had remembered my birthday and had written me. 4. That Marina is in such a good place with workers who really love her, they think the world of her and hug and kiss her many times during the day, what a blessing! Marina’s health is declining, she is in a wheelchair now, in which she moves around through the building. And she has problems speaking, starting a sentence with a few words, but not able to go on. I continue to rejoice in the Lord, but ask you to pray for us that we maybe a blessing to others. May the Lord bless you all real good.

HARTELIJK DANK.

Ja, heel oprecht bedankt aan iedereen die me verjaardag ‘s wensen heeft gestuurd. Ik zou jullie allemaal afzonderlijk willen schrijven, maar jullie zijn met te veel. We hebben niet veel gevierd, omdat mijn lieve Marina niet wist dat ik jarig was, ondanks dat ik het haar meerdere malen had verteld. Ik vierde persoonlijk vier dingen: 1. Dat de Heer me zo ver had gebracht. 2. Dat ik de dag met Marina kon doorbrengen, ook al wist ze niet waarom deze dag speciaal was. 3. Dat zoveel vrienden mijn verjaardag hebben onthouden en me geschreven hebben. 4. Dat Marina op zo’n goede plek is met werknemers die echt van haar houden, ze vinden haar fantastisch en knuffelen en kussen haar vele malen gedurende de dag, wat een zegen! Marina’s gezondheid gaat achteruit, ze zit nu in een rolstoel, waarin ze zich door het gebouw beweegt. En ze heeft moeite met spreken, een zin beginnen met een paar woorden, maar niet verder kunnen. Ik blijf me verheugen in de Heer, maar vraag jullie om voor ons te bidden dat we een zegen mogen zijn voor anderen. Moge de Here jullie allen zegenen.