Marina happy after enjoying a good lunch.

Standard

I’m so glad Marina is at this Home. Six days a week I spend 5½ hours with her and one day a week, like today, it was 9 hours. It gives me a chance to interact with the staff and workers and I find them so friendly and capable, they love her. They are not perfect, but who is? Please pray that Marina will be able to adapt better, she finds it so hard to be without me after more than 60 years of marriage. I wish I could still have her here at home, but after seven years I am no longer able to give her the care she needs. In May I will be 83, and after two heart attacks and a number of operations, having hip pain almost continually, I just don’t have the strength anymore to look after her. Sometimes I have problems with guilt, but then I remind myself of the fact that there was no other alternative. So I thank God He led us to this Home. Thank you for your prayers and God bless you all.

Ik ben zo blij dat Marina in dit Tehuis is. Zes dagen per week breng ik 5½ uur met haar door en één dag in de week, zoals vandaag, was het 9 uur. Het geeft me de kans om met het personeel om te gaan en ik vind ze zo vriendelijk en bekwaam, ze houden van haar. Ze zijn niet perfect, maar wie wel? Bid alsjeblieft dat Marina zich beter zal kunnen aanpassen, ze vindt het zo moeilijk om zonder mij te zijn na meer dan 60 jaar huwelijk. Ik wou dat ik haar nog thuis kon hebben, maar na zeven jaar kan ik haar niet meer de zorg geven die ze nodig heeft. In mei word ik 83, en na twee hartinfarcten en een aantal operaties, bijna continu pijn in mijn heup, heb ik de kracht niet meer om voor haar te zorgen. Soms heb ik nog wel eens schuldgevoelens, maar dan herinner ik mezelf aan het feit dat er gewoon geen ander alternatief was. Dus ik dank God dat Hij ons naar dit Tehuis heeft geleid. Dank u voor uw gebeden en God zegene u allen.